Zmluva č. 81/2009/ONP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:81/2009/ONP/2009
Dodávateľ:Podnikateľské a inovačné centrum - Technologický inkubátor Prievidza, Prievidza
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 620,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 620,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy