Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
10426/2010 4 Cubes, s.r.o. J.Poničana 6114/7, 841 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní servisných služieb* 393 2 356 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 15.06.2010 31.12.2010 *K informačnému systému automatizovanej správy registratúry a dokument manažment systému pre uchovávanie a spracúvanie údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich platbách výživného pre Centrum s potrebným Hardwarom a modulu osvojenia v rámci projektu Svetovej banky Technická podpora rozvoja ľudského kapitálu č. LA 7271 SK - 392,70/mes.
PSB BA-7-50-2010 8 G, Bratislava Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení a VS-KK 9 480 9 480 PSB Bratislava 18.05.2010 30.09.2010
PSB BA-7-49-2010 8 G, Bratislava Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení VS- DK 6 480 6 480 PSB Bratislava 18.05.2010 30.09.2010
PSB RV–145-13/2010 8 G, s.r.o Odborné prehliadky a skúšky VTZ 16 981 0 PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA 27.05.2010 30.06.2010
PSBZV–267-13/2010 8 G, s.r.o OP a OS plynových zariadení v pôsobnosti PSB Zvolen 9 987 9 987 PSB Zvolen 20.05.2010 30.11.2010
PSBZV–269-13/2010 8 G, s.r.o OP a OS tlakových zariadení v pôsobnosti PSB 10 959 10 959 PSB Zvolen 01.06.2010 30.09.2010
PSBTN-7-95/2010 8G s.r.o. Bratislava Zabezpečenie úradných prehliadok a skúšok VTZ. 9 988 9 988 PSB Trenčín 02.07.2010 20.08.2010
PSBTN-7-96/2010 8G s.r.o. Bratislava Odborná prehliadka a servis úpravne pitnej vody a ÚV zariadenia. 8 484 8 484 PSB Trenčín 02.07.2010 10.09.2010
PSB TO-1-130/2010 8G s.r.o., Bratislava Odborná prehliadka VTZ parovod (Zemianske Kostoľany) 8 152 0 PSB Topoľčany 14.05.2010 15.06.2010
PSB TO-1-131/2010 8G s.r.o., Bratislava Odborná prehliadka VTZ parných rozvodov (Zemianske Kostoľany) 19 635 0 PSB Topoľčany 14.05.2010 30.06.2010
PSBZV-60/2007 A D V E S s.r.o. Oprava automatických posuvných dverí RECORD typ DSTA17 v objekte Žiara Zvolen 166 0 PSB Zvolen 16.07.2007 10.08.2007
KaVSÚ-3-362/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – skrine elektrické chladiace 90 a 170 l pre misie CPV: 39711123-7 1 143 1 143 OSSR 08.06.2010 15.07.2010
KaVSÚ-3-410/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – elektrické náradie CPV: 42652000-1 3 310 3 310 OSSR 10.05.2010 10.06.2010
KaVSÚ-3-621/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – elektrické obrábacie stroje CPV: 42642100-9 9 605 9 605 OSSR 07.07.2010 13.08.2010
KaVSÚ-3-361/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – chladničky pre VPS CPV: 39711123-7 1 652 0 OS SR 04.05.2010 04.06.2010
KaVSÚ-3-411/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – elektrické náradie pre misiu ISAF CPV: 42652000-1 1 433 0 OS SR 10.05.2010 10.06.2010
KaVSÚ-3-580/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – chladiace zariadenia CPV: 39711123-7 937 0 OS SR 28.06.2010 28.07.2010
KaVSÚ-2-787/2009 A G I s. r. o. Trenčín KZ – chladiace zariadenia CPV: 42513100-6 1 113 0 OS SR 26.08.2009 26.09.2009
KaVSÚ-2-829/2009 A G I s. r. o. Trenčín KZ – ručná elektrická vŕtačka s príklepom CPV: 29452000-3 282 0 OS SR 11.09.2009 11.10.2009
KaVSÚ-2-864/2009 A G I s. r. o. Trenčín KZ – píla na drevo motorová CPV: 28622000-8 845 0 OS SR 14.10.2009 14.11.2009
KaVSÚ-4-751/2008 A G I s. r. o. Trenčín KZ - hydraulické zdviháky garážové CPV: 29221320-3 9 154 0 OS SR 10.07.2008 30.10.2008 D1
KaVSÚ-4-969/2008 A G I s. r. o. Trenčín KZ – kompresory CPV: 29123000-7 14 250 0 OS SR 19.08.2008 31.10.2008
KaVSÚ-4-1015/2008 A G I s. r. o. Trenčín KZ – drvič vetiev a kosačky CPV: 29300000-2, 29331110-2 6 894 0 OS SR 02.09.2008 30.10.2008
KaVSÚ-1-380/2007 A G I s. r. o. Trenčín KZ - zariadenia do dielní CPV: 29452000-2, 29331000-8, 29221320-3, 34328000-2, 29462100-6 24 869 0 OS SR 31.05.2007 29.06.2007 D1-19.6.07
KaVSÚ-1-383/2007 A G I s. r. o. Trenčín KZ - merací prístroj PU 194 10A DELTA CPV: 33241300-4 4 778 0 OS SR 31.05.2007 29.06.2007
KaVSÚ-1-708/2007 A G I s. r. o. Trenčín KZ - elektrické chladiace skrine CPV: 29711110-0 13 195 0 OS SR 17.09.2007 27.10.2007
KaVSÚ-1-776/2007 A G I s. r. o. Trenčín Dodatok č. 1 ku KZ - skrine elektrické chladiace - rozšírenie predmetu zmluvy CPV: 29711110-0 1 820 0 OS SR 05.10.2007 15.11.2007 Priložený ku KZ KaVSÚ-1-708/07 (P.č. - 012)
KaVSÚ-3-622/2010 A G I s.r.o. Trenčín KZ – píla kmitacia elektrická ručná CPV: 42652000-1 241 241 OSSR 27.07.2010 13.08.2010
PSB BA 34-64/2008 A Z KLIMA SK, s.r.o. BA Modernizácia b.č. 7, m.č.1.03 KK - vrátnica 6 573 0 PSB Bratislava
654/2008-Z A-Auto, s. r. o. dodatok ku kúpnej zmluve 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 19.12.2008 31.12.2008 dodanie zimných pneumatík
(Náklady: 1 792,47 eur)