Zmluva č. KaVSÚ-4-969/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-4-969/2008
Dodávateľ:A G I s. r. o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ – kompresory CPV: 29123000-7
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 250,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 250,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR

Prílohy