Zmluva č. KaVSÚ-1-776/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-1-776/2007
Dodávateľ:A G I s. r. o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 ku KZ - skrine elektrické chladiace - rozšírenie predmetu zmluvy CPV: 29711110-0
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 819,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 819,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR
Poznámka:Priložený ku KZ KaVSÚ-1-708/07 (P.č. - 012)