Zmluva č. PSBTN-7-95/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTN-7-95/2010
Dodávateľ:8G s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie úradných prehliadok a skúšok VTZ.
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 988,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 988,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 988,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Trenčín

Prílohy