Zmluva č. KaVSÚ-2-787/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-2-787/2009
Dodávateľ:A G I s. r. o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ – chladiace zariadenia CPV: 42513100-6
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 113,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 113,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR

Prílohy