Zmluva č. KaVSÚ-3-621/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-3-621/2010
Dodávateľ:A G I s. r. o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ – elektrické obrábacie stroje CPV: 42642100-9
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 605,42
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 605,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 605,42
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OSSR

Prílohy