Zmluva č. KaVSÚ-1-708/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-1-708/2007
Dodávateľ:A G I s. r. o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ - elektrické chladiace skrine CPV: 29711110-0
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 195,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 195,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR

Prílohy