Zmluva č. PSB BA-7-49-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB BA-7-49-2010
Dodávateľ:8 G, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení VS- DK
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 480,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 480,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 480,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Bratislava

Prílohy