Zmluva č. KaVSÚ-3-580/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-3-580/2010
Dodávateľ:A G I s. r. o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ – chladiace zariadenia CPV: 39711123-7
Zmluvne dohodnutá čiastka:937,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:937,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR

Prílohy