Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
01/2010 3P slúži Vám - Ladislav Pócs Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 35 699 0 ÚRSO 10.02.2010 10.02.2012 Plnenie podľa potrieb úradu, cena 35699€ je stanovená ako max. limit podľa zákona o VO pre použitú metódu na 24 mesiacov.
03/2008 3P slúži Vám - Ladislav Pócs Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 35 698 0 ÚRSO 11.02.2008 11.02.2010 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€)
08/2010 ACCOR Services Slovakia s.r.o. Stravné lístky - ACCOR 96 500 7 151 ÚRSO 21.04.2010 21.10.2010
25/2006 AK JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Zastupovanie URSO vo veci náhrady škody 10 640 0 ÚRSO SR 12.10.2006 28.09.2007 Zmluva na dobu neurčitú - vypovedaná 28.9.2007; hodinová sadzba 304,- €/h
15/2009 Akadémia vzdelávania, Gorkého 10 BA Zabezpečení výučby RJ pre OP Martin 0 660 ÚRSO 26.08.2010 31.12.2010 Dodatok - predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2010
18/2008 Auto Group II. s.r.o., Einsteinova 21, 851 01, Bratislava Osobný automobil AUDI 46 123 0 ÚRSO 18.08.2008 18.10.2008
22/2007 DECODOM s.r.o. Kúpna zmluva - Nábytok - OP Martin 17 599 0 ÚRSO 27.11.2007 27.12.2007 Dodávka nábytku pre OP Martin.
15/2008 DIMANO a s. Zmluva o realizácii školenia za účelom získania ECDL 28 862 0 ÚRSO SR 02.06.2008 30.11.2008 Financované z ESF.
07/2010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky - Doxx 96 500 7 151 ÚRSO SR 21.04.2010 21.10.2012
32/2006 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva na dodávku stravných lístkov 0 0 ÚRSO 08.01.2007 08.01.2009
06/2009 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 59 998 0 ÚRSO 11.05.2009 10.05.2010
11/2009 eDevelopment s.r.o. Rozšírenie IS - Evidencia kontrolnej činnosti 3 094 0 ÚRSO SR 18.06.2009 17.08.2009
14/2008 eDevelopment s.r.o. Zmluva o realizácii školení na aplikácie IS 9 875 0 ÚRSO SR 22.05.2008 31.12.2008 Financované z ESF
15/2010 eDevelopment s.r.o. Dodávke aplikačného systému „Centrálny informačný systém regulovaných subjektov“ (CISReS) ako súčasti Administratívneho a riadiaceho informačného systému (ARIS). 22 800 21 372 ÚRSO 21.10.2010 17.12.2010
16/2010 eDevelopment s.r.o. Zmluva o poskytnutí údržby (maintenance) k aplikačnému systému a podpory k prevádzke systému 26 854 26 854 ÚRSO 20.10.2010 10.11.2011 Ročný maintenance a podpora prevádzky na rok 2011
16/2009 eDevelopment s.r.o. Hodnotenie štandardov kvality - rozšírenie existujúcehi IS 21 539 0 ÚRSO 29.10.2009 29.12.2009
11/2009 eDevelopment s.r.o. Evidencia kontrolnej činnosti - rozšírenie existujúceho IS 3 094 0 ÚRSO 18.06.2009 17.08.2009
09/2007 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Rozšírenie IS - Elektr. manažment výkazov vodárenských spoločností 10 270 0 ÚRSO 11.06.2007 30.09.2007
31/2006 EFINA a.s. Analýza regulovaných poplatkov v plynárenstve ... 15 042 0 ÚRSO SR 06.11.2006 16.12.2006
08/2007 EFINA a.s., Potočná 42, Sklaica Návrh zmien sekundárnej legislatívy vyplývajúcich z prijatia zákona č. 107/2007 Z.z. 11 455 0 ÚRSO 17.04.2007 30.05.2007
1 2 3 4 >>