Zmluva č. 01/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2010
Dodávateľ:3P slúži Vám - Ladislav Pócs
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 699,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 699,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚRSO
Poznámka:Plnenie podľa potrieb úradu, cena 35699€ je stanovená ako max. limit podľa zákona o VO pre použitú metódu na 24 mesiacov.

Prílohy