Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
01/2009 MIP s.r.o. Renovácia tonerových náplní 0 15 000 ÚRSO 21.01.2009 31.01.2011 Plnenie podľa objednávok úradu, za stanovené jednotkové ceny.
33/2006 MIP, s.r.o. Renovácia tonerových náplní 15 935 0 ÚRSO SR 19.12.2006 21.12.2008
21/2007 MP-STAV Milan Paľa Zmluva č. 21/2007 - Rekonštrukcia priestorov OP Martin 18 004 0 ÚRSO 27.11.2007 21.12.2007
01/2008 NIDOS s.r.o., Tulská 25, 036 01 Martin Výpočtová Technika pre OP Martin 14 879 0 ÚRSO 21.01.2008 15.02.2008
03/2007 ORCO s.r.o., Zákamenné 60, Zákamenné Rekonštrukcia priestorov úradu 36 093 0 ÚRSO 22.05.2007 22.07.2007 Dodatok zo dňa 10.12.2007, úprava iných priestorov nezaradených do pôvodnej zmluvy + dodávka nábytku.
17/2008 PC PROMPT s.r.o. Dodávka notebookov 13 118 0 ÚRSO 10.06.2008 31.12.2008
11/2007 PC PROMPT s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku notebookov 17 923 0 ÚRSO SR 27.06.2007 31.12.2007
14/2010 PC PROMPT s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku serverov a sieťovej techniky 9 493 9 493 ÚRSO 20.10.2010 10.11.2010
02/2010 PC PROMPT s.r.o. Zmluva o údržba kancelárskej a výpočtovej techniky 35 699 8 534 ÚRSO 03.02.2010 03.02.2012 Plnenie podľa potrieb úradu, cena 35699€ je stanovená ako max. limit podľa zákona o VO pre použitú metódu na 24 mesiacov.
10/2009 PC PROMPT s.r.o. Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky 18 727 0 ÚRSO 09.06.2009 31.12.2009
28/2006 PC PROMPT s.r.o., Bajkalská 27, Bratislava Dodávka notebookov 6 511 0 ÚRSO 04.10.2006 04.11.2006
03/2010 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Zmluva na realizáciu ind. a skup. kurzov AJ pre pracovisko Bratislava 35 699 8 596 ÚRSO 26.02.2010 26.02.2011
04/2009 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 0 0 ÚRSO 26.02.2009 01.03.2010 Podľa potreby úradu do sumy stanovenej zákonom.
04/2008 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 0 0 ÚRSO 25.02.2008 24.02.2009 Podľa potrieb úradu, do fin. limitu stanoveného zákonom o VO.
02/2007 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 20 483 0 ÚRSO 26.02.2007 26.02.2008
13/2010 Q-BG s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručneho servisu k programom po uplynutí záručnej doby 4 725 4 725 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 19.10.2010 31.10.2011 Maintenance k aplikáciám ekonomickej agendy na rok 2011.
211396/2001 Q-SOFT Aplikácie ekonomickej agendy (Q-UE,Q-UV,Q-FE,Q-OPM,Q-PPE,Q-PTZM) 5 062 0 ÚRSO 15.10.2001 31.10.2010
231063/2010 Q-SOFT Aplikácie ekonomickej agendy (Q-UES,Q-FES,Q-PPES) 4 770 0 ÚRSO 12.12.2003 31.12.1010 Aplikácie ekonomickej agendy
18/2009 REGOTRANS-RITTMEYER, s.r.o. Implementácia 3. energetického balíčka do legislatívy Slovenskej republiky 67 592 0 ÚRSO 22.10.2009 14.12.2009
15/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Analýza dopadov 15 minútového vyhodnocovania odchýlok 3 318 0 ÚRSO 29.10.2007 30.11.2007