Zmluva č. 01/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2009
Dodávateľ:MIP s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Renovácia tonerových náplní
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 699,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:15 000,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚRSO
Poznámka:Plnenie podľa objednávok úradu, za stanovené jednotkové ceny.

Prílohy