Zmluva č. 03/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/2010
Dodávateľ:PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na realizáciu ind. a skup. kurzov AJ pre pracovisko Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 699,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 699,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 596,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy