Zmluvy za Štátny pedagogický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o dielo 64 2007 BSP SOLUTIONS, a. s. čast' technického zabezpečenia Novej koncepcie maturitnej skúšky pre rok 2008 0 0 Štátny pedagogický ústav 30.09.2008
Zmluva o dielo 74/2005 TECTON, spol. s r. o. Kúpna zmluva na dodanie pracovných stanic 54 020 0 Štátny pedagogický ústav 20.12.2005 20.12.2007
6/2005 JJJ Stav-build, s.r.o. Zmluva na uskutočnenie práce 29 451 0 Štátny pedagogický ústav 12.10.2005 14.11.2005
Zmluva o dielo 67 2008 BSP Solutions, a. s. časť technic. zabezpeč. Novej koncepcie maturitnej skušky - 2009 0 0 Štátny pedagogický ústav 13.08.2008
Zmluva o dielo 66 2007 HELTER, s.r.o. rekonštrukcia administratívnych priestorov ŠPÚ 94 245 0 Štátny pedagogický ústav 03.10.2007
Zmluva o dielo 183 2007 HELTER, s. r. o. oprava strechy a odstranenie zatekania strechy budovy ŠPÚ 0 0 Štátny pedagogický ústav 13.11.2007
Zmluva o dielo 53 2006 NUPSESO, a. s. technická realizácia MONITOR 9 - 2007 0 0 Štátny pedagogický ústav 21.07.2006
Zmluva o dielo 79 2007 NUPSESO, a. s. technické uskutočnenie testovania9 na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, rnad'arským a ukrajinským 0 0 Štátny pedagogický ústav 16.11.2007
Zmluva o dielo 63 2007 Považská tlačiareň, s.r.o. tlačiarenské služby 0 0 Štátny pedagogický ústav 03.07.2007
Zmluva o dielo 54 2006 BSP Solutions, a. s. časť technic. zabezpeč. Novej koncepcie maturitnej skušky - 2007 117 890 0 Štátny pedagogický ústav 21.07.2006
13/2004 ACCESS s.r.o. Dodávka, inštaláciazáručný servis výpočtovej techniky 0 0 Štátny pedagogický ústav 29.03.2004 23.03.2006