Zmluva č. Zmluva o dielo 63 2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo 63 2007
Dodávateľ:Považská tlačiareň, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:tlačiarenské služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:56 023,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátny pedagogický ústav

Prílohy