Zmluva č. Zmluva o dielo 53 2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo 53 2006
Dodávateľ:NUPSESO, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:technická realizácia MONITOR 9 - 2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:256 779,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátny pedagogický ústav

Prílohy