Zmluva č. Zmluva o dielo 64 2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo 64 2007
Dodávateľ:BSP SOLUTIONS, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:čast' technického zabezpečenia Novej koncepcie maturitnej skúšky pre rok 2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 017 014,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátny pedagogický ústav

Prílohy