Zmluva č. Zmluva o dielo 74/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo 74/2005
Dodávateľ:TECTON, spol. s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva na dodanie pracovných stanic
Zmluvne dohodnutá čiastka:54 020,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:54 020,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátny pedagogický ústav

Prílohy