Zmluva č. 6/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2005
Dodávateľ:JJJ Stav-build, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na uskutočnenie práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 451,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 451,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny pedagogický ústav

Prílohy