Zmluva č. Zmluva o dielo 183 2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo 183 2007
Dodávateľ:HELTER, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:oprava strechy a odstranenie zatekania strechy budovy ŠPÚ
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 902,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátny pedagogický ústav

Prílohy