Zmluva č. Zmluva o dielo 54 2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo 54 2006
Dodávateľ:BSP Solutions, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:časť technic. zabezpeč. Novej koncepcie maturitnej skušky - 2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:117 890,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:117 890,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátny pedagogický ústav

Prílohy