Zmluva č. Zmluva o dielo 79 2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo 79 2007
Dodávateľ:NUPSESO, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:technické uskutočnenie testovania9 na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, rnad'arským a ukrajinským
Zmluvne dohodnutá čiastka:248 526,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátny pedagogický ústav

Prílohy