Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2009-363 GEODIS Slovakia B.Bystrica Licencie na použitie farebných digitálnych ortofotomáp ( Geodis) 253 298 0 SSC 26.10.2009
180/2010 SEZAKO s. r. o. Čistenie a údržba ORL 0 0 SSC 10.02.2010 jednotková cena
732/2010 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Údržba a servis IS MCS 1 072 843 0 SSC 22.06.2010
801/2009 Ceda Slovakia s r.o. Ba Tvorba, aktualizácia a zabezpečenie certifikácií lokalizačných kódov tabuliek TMC pre Slovenskú republiku 346 528 0 SSC 18.12.2009
583/2009 ŠVARBA s.r.o. Zabezpečenie bežných obslužných prác v AB IVSC Banská Bystrica a jej priľahlých priestorov 135 0 SSC 08.07.2009
641/2009 ALFA 04 a.s. Cesta I/61 Červeník - most nad ŽSR 36 504 0 SSC 02.09.2009
1199/2000/2008 Sloveko s.r.o. úradné meranie celkovej hmotnosti a nápravových tlakov cestných vozidiel 639 625 0 SSC 04.11.2008
ZoD ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Cesta I/64 Nové Zámky - rozšírenie 71 395 0 SSC 26.03.2010
31/10/VDZ Združenie " HLSS-VDZ" Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť č.4 4 839 116 0 SSC 19.05.2010
704/2010 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy 4 513 677 0 SSC 18.05.2010
708/2010 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť 2 2 751 540 0 SSC 14.05.2010
Z- 420/2009 ARDIS a.s. Žiar nad Hronom I/50 Zvolen - Pustý Hrad - Neresnica, III. etapa, majetkovoprávna príprava stavby 25 469 0 SSC 16.04.2009
331/6350/2008/T-6/08 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/68 Sabinov preložka cesty (DSZ,DÚR,DSP,DP) 241 874 0 SSC 15.08.2008
816/2009 C.M.R. Slovakia s.r.o. Odstraňovanie následkov havarií v PSK 0 0 SSC 19.01.2010 jedn. cena
620/2009 HBH projekt, s.r.o. Brno I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (majetkovoprávna príprava stavby) 64 442 0 SSC 27.08.2009
815/2009 TRIS spol. s r. o. Odstraňovanie následkov havarií v KSK 142 366 0 SSC 19.01.2010
06/403/2010/15 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. I/18, I/73, I/68, I/77, I/15 Vysprávky porúch vozoviek tryskovou technológiou v PSK 140 658 0 SSC 29.04.2010
2010/002 Hofex spol. s r.o. Košice I/50, I/67, I/79 Vysprávky porúch vozoviek tryskovou technológiou v KSK 117 810 0 SSC 29.04.2010
694/2009 Združenie "BREZNO - OBCHVAT" zasúpené HBH Projekt spol. s.r.o. I/66 Brezno - obchvat, I. etapa (DSP, DP, AD a IČ) 0 0 SSC 26.10.2009
1212/6360/2008/ZNH-23/08 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Výkon AD na stavbe I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa 973 896 0 SSC 10.12.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>