Zmluva č. 2010/002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2010/002
Dodávateľ:Hofex spol. s r.o. Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/50, I/67, I/79 Vysprávky porúch vozoviek tryskovou technológiou v KSK
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:117 810,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy