Zmluva č. 06/403/2010/15

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06/403/2010/15
Dodávateľ:Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/18, I/73, I/68, I/77, I/15 Vysprávky porúch vozoviek tryskovou technológiou v PSK
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:140 658,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy