Zmluva č. 620/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:620/2009
Dodávateľ:HBH projekt, s.r.o. Brno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (majetkovoprávna príprava stavby)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:64 442,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy