Zmluva č. 331/6350/2008/T-6/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:331/6350/2008/T-6/08
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/68 Sabinov preložka cesty (DSZ,DÚR,DSP,DP)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:241 874,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy