Zmluva č. 180/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:180/2010
Dodávateľ:SEZAKO s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čistenie a údržba ORL
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC
Poznámka:jednotková cena

Prílohy