Zmluva č. Z- 420/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z- 420/2009
Dodávateľ:ARDIS a.s. Žiar nad Hronom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/50 Zvolen - Pustý Hrad - Neresnica, III. etapa, majetkovoprávna príprava stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25 469,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy