Zmluva č. 583/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:583/2009
Dodávateľ:ŠVARBA s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie bežných obslužných prác v AB IVSC Banská Bystrica a jej priľahlých priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:135,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy