Zmluva č. 694/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:694/2009
Dodávateľ:Združenie "BREZNO - OBCHVAT" zasúpené HBH Projekt spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/66 Brezno - obchvat, I. etapa (DSP, DP, AD a IČ)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy