Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZoD VÚIS Mosty s.r.o. Cesta I/63 Kútniky, most - diagnostika 11 900 0 SSC 04.09.2009
ZoD VÚIS Mosty s.r.o. Cesta I/63 Kútniky, most - diagnostika 11 900 0 SSC 08.09.2009
647/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/64 Nitra-Drážovce - "DSZ" 3 955 0 SSC 02.09.2009
648/2009 Valbek s r.o. Ba I/66 Polomka - bodová závada (DSP, DP a AD) 244 744 0 SSC 17.09.2009
649/2009 BETAMONT s. r. o. Zvolen Zmluva na uskutočnenie prác inštálácie zariadení na monitorovaní dopravy 367 834 0 SSC 14.09.2009
ZoD GEOstatik, a.s. Žilina Cesta I/75 Demandice, zosuv - výkon autorského dozoru (AD) 3 984 0 SSC 11.09.2009
651/2009 Brogyániová Miroslava Ing. Cesta I/51 Senica-Jablonica-Trstín-posudok na vplyv stavby na ŽP 2 504 0 SSC 16.09.2009
ZoD HBH projekt, s.r.o. Brno Cesta I/61 Kaplná-most ev.č.61-015, "DSP","DP" v pod."DRS" 29 622 0 SSC 18.09.2009
655/2009 VERSITY a.s.Ba Kúpna zmluva - zálohovacie zariadenie 70 175 0 SSC 17.09.2009
VO-279/2009 TRIDE INVEST, s.r.o. chemická likvidácia nežiaducich porastov 404 593 0 SSC 30.04.2009
2009/GB/01/018 STRABAG s.r.o. I/77 Ľubotin - Čirč oprava cesty 142 556 0 SSC 21.09.2009
658/2009 C.S. BITUNOVA, s.r.o. Cesta I/64 Topoľčany-Chrabrany - oprava cesty 141 342 0 SSC 22.09.2009
659/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Topoľčany mesto, oprava cesty 421 322 0 SSC 23.09.2009
660/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/75 Palárikovo-Ľudovítovo-oprava cesty 361 642 0 SSC 23.09.2009
661/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Nitra - Vašinová, oprava cesty 223 619 0 SSC 24.09.2009
663/2009 SKANSKA BS a.s. I/18 Lada prieťah 572 108 0 SSC 28.09.2009
664/2009 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/67 Gočovo prieťah 274 890 0 SSC 28.09.2009
665/2009 Z - DUALL I/79 Hriadky - Trebišov, preložka, vypracovanie SoH 5 268 0 SSC 13.10.2009
666/2009 CEMOS , s.r.o. Ba "Estakáda ku sklopnému mostu ev.č.64-002A-oprava opory-(DP) 35 229 0 SSC 29.09.2009
04/08/2009 Hastra, s.r.o. Udržiacacie práce na stavbe" I/49 Dohňany - rekonštrukcia odvod. systému a oprava vozovky. 345 491 0 SSC 30.09.2009
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>