Zmluva č. ZoD

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZoD
Dodávateľ:HBH projekt, s.r.o. Brno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Cesta I/61 Kaplná-most ev.č.61-015, "DSP","DP" v pod."DRS"
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 621,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy