Zmluva č. 659/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:659/2009
Dodávateľ:CESTY NITRA, a.s. Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Cesta I/64 Topoľčany mesto, oprava cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:421 322,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy