Zmluva č. 04/08/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04/08/2009
Dodávateľ:Hastra, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Udržiacacie práce na stavbe" I/49 Dohňany - rekonštrukcia odvod. systému a oprava vozovky.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:345 490,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy