Zmluva č. 655/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:655/2009
Dodávateľ:VERSITY a.s.Ba
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - zálohovacie zariadenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:70 175,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy