Zmluva č. 665/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:665/2009
Dodávateľ:Z - DUALL
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/79 Hriadky - Trebišov, preložka, vypracovanie SoH
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 267,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy