Zmluva č. 648/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:648/2009
Dodávateľ:Valbek s r.o. Ba
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/66 Polomka - bodová závada (DSP, DP a AD)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:244 743,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy