Zmluva č. 647/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:647/2009
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Cesta I/64 Nitra-Drážovce - "DSZ"
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 954,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy