Zmluva č. 649/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:649/2009
Dodávateľ:BETAMONT s. r. o. Zvolen
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na uskutočnenie prác inštálácie zariadení na monitorovaní dopravy
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:367 833,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy