Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
017/2001 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 46 367 400 0 Ministerstvo školstva 08.02.2001 31.12.2001
019/2000 RENESANS, s.r.o., Bratislava, Andreja Mráza č. 8 Nákup učebníc pre gymnáziá s osemročným štúdiom a základné školy 2 400 000 0 Ministerstvo školstva 21.01.2000 31.08.2000
169/2003 LeNS, spol. s.r.o., Bratislava, Sibírska 5 dodávka tovaru vrátane rozvozu, inštalácie, zaškolenia obsluhy na mieste určenia 540 000 0 Ministerstvo školstva 16.05.2003 03.06.2003
677/2003 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava, Galvaniho 7 nákup výpočtovej techniky pre vybrané školy na Slovensku 85 508 018 0 Ministerstvo školstva SR 09.12.2003 17.02.2004
0415/2006 Psychodiagnostika, a.s., Bratislava I, Mickiewiczova 2 nákup nevyhnutných psychodiagnostických testov, ktoré vydáva vydavateľstvo pre pedagogicko-psychologické poradne 3 588 807 0 Ministerstvo školstva SR 18.04.2006 31.12.2006
013/2001 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 96 595 810 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
018/2000 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 93 938 850 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
0433/2006 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo a licenčná zmluva- Informačný systém CRŠ VŠ SR- Aplikačné programové vybavenie IS CRŠ 940 000 0 Ministerstvo školstva SR 07.04.2006 14.04.2006
0597/2006 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 77 628 070 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
0654/2006 Psychodiagnostika, a.s., Bratislava I, Mickiewiczova 2 nákup psychodiagnostických testov pre zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva 670 422 0 Ministerstvo školstva SR 16.05.2006 30.11.2006
081/2002 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 60 763 065 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
095/2004 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Rámcova zmluva- dodanie kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie- dodanie aj iným druhov nábytku a atypických prvkov podľa požiadaviek obstaraváteľa 8 000 000 0 Ministerstvo školstva SR 01.03.2004 31.12.2007
119/2003 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 77 060 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
157/2001 HERTIC bautic družstvo, Bratislava, Hradská cesta 1/A Oprava a stavebné úpravy sociálnych zariadení v budove Ministerstva školstva SR, Stromová č.1, v Bratislave 1 943 232 0 Ministerstvo školstva SR 17.07.2001 01.10.2001
164/2001 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 17/A Kúpna zmluva č. 37/2001- dodávka výpočtovej techniky 22 106 003 0 Ministerstvo školstva SR 28.08.2001
179/2004 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 82 581 450 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
198/2000 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Technické zabezpečenie informačného systému vedecko-výskumného potenciálu 0 0 Ministerstvo školstva SR 01.06.2000 10.12.2000
201/2002 SWECK, spol. s r.o., Bratislava, Karpatská 18 Programové vybavenie softvéru - prevod užívateľských práv, školenie užívateľov, systémová údržba 6 112 395 0 Ministerstvo školstva SR 14.05.2002
827/2004 mc.edu. s r.o., Nitra, Kupecká 9 - kúpa užívateľských práv k edukačnému a needukačnému softvéru- kúpa odbornej literatúry 129 631 591 0 Ministerstvo školstva SR 11.10.2004 31.12.2004
0026/2005 TT-CAR s.r.o. Trnava, Trnava, Nitianska cesta 20 dodávka osobného automobilu Renault Scenic 898 290 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2005 31.03.2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>