Zmluva č. 0597/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0597/2006
Dodávateľ:SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre základné a stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:77 628 070,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:77 628 070,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy