Zmluva č. 0415/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0415/2006
Dodávateľ:Psychodiagnostika, a.s., Bratislava I, Mickiewiczova 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup nevyhnutných psychodiagnostických testov, ktoré vydáva vydavateľstvo pre pedagogicko-psychologické poradne
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 588 807,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 588 807,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy