Zmluva č. 095/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:095/2004
Dodávateľ:KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcova zmluva- dodanie kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie- dodanie aj iným druhov nábytku a atypických prvkov podľa požiadaviek obstaraváteľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 000 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 000 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy