Zmluva č. 019/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:019/2000
Dodávateľ:RENESANS, s.r.o., Bratislava, Andreja Mráza č. 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup učebníc pre gymnáziá s osemročným štúdiom a základné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 400 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 400 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva

Prílohy