Zmluva č. 827/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:827/2004
Dodávateľ:mc.edu. s r.o., Nitra, Kupecká 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:- kúpa užívateľských práv k edukačnému a needukačnému softvéru- kúpa odbornej literatúry
Zmluvne dohodnutá čiastka:129 631 590,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:129 631 590,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy