Zmluva č. 157/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:157/2001
Dodávateľ:HERTIC bautic družstvo, Bratislava, Hradská cesta 1/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava a stavebné úpravy sociálnych zariadení v budove Ministerstva školstva SR, Stromová č.1, v Bratislave
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 721 093,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 943 232,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy