Zmluva č. 081/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:081/2002
Dodávateľ:MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:60 763 065,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:60 763 065,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy